આંગળીમાં નહીં પણ શરીરના આ ભાગમાં રત્ન પહેરવાથી થાય છે સૌથી વધુ ફાયદો, જાણો કારણ...

આંગળીમાં નહીં પણ શરીરના આ ભાગમાં રત્ન પહેરવાથી થાય છે સૌથી વધુ ફાયદો, જાણો કારણ...

રત્ન ધારણ કરવાથી ઘણો ફાયદો થાય છે, જો કે યોગ્ય રત્ન યોગ્ય જગ્યાએ યોગ્ય રીતે પહેરવામાં આવે. રત્ન શાસ્ત્રમાં આ અંગે જરૂરી નિયમો આપવામાં આવ્યા છે, જેનું પાલન કરવું જરૂરી છે.

રત્ન ધારણ કરવાથી કુંડળીનો સંબંધિત ગ્રહ બળવાન બને છે અને શુભ ફળ આપે છે. આની પાછળ એક આખું વિજ્ઞાન છે કે રત્નો આપણા શરીર અને મન પર કેવી અસર કરે છે. રત્ન શાસ્ત્રમાં દરેક ગ્રહ માટે રત્નો અને ઉપરરત્ન આપવામાં આવ્યા છે. આ સાથે તેમને પહેરવાના જરૂરી નિયમો પણ જણાવવામાં આવ્યા છે. જો કે બધા લોકો આ વિશે સંપૂર્ણ રીતે જાગૃત નથી અને તેઓ ભૂલો કરે છે, તે તેમને રત્ન ધારણ કરવાનો પૂરો લાભ નથી આપતું. 

રત્ન સંબંધિત મહત્વની બાબતો 

વિજ્ઞાન અનુસાર આપણું શરીર સતત એનર્જી શોષી લે છે અને તેને ગુમાવતું પણ રહે છે. આ માટે ઉર્જા પ્રાપ્ત કરવા માટે સૌથી અસરકારક જગ્યા એ આપણા કપાળ પરની બે ભ્રમરોની વચ્ચેની જગ્યા છે. જ્યારે અંગૂઠામાંથી મોટાભાગની ઉર્જા નીકળી જાય છે.

રત્નમાંથી જે થાય છે તેમાંથી મોટાભાગે તેને બે ભ્રમરોની વચ્ચે કપાળ પર સ્વીકારવામાં આવે ત્યારે જોવા મળે છે, તેથી રાજા-મહારાજા મુગટમાં રત્નો પહેરતા હતા. જો કે આજના સમયમાં આ રીતે રત્નો પહેરવા શક્ય નથી. 

બીજી તરફ, જો આપણે રત્ન પહેરવા માટે શરીરના અન્ય સ્થાનો વિશે વાત કરીએ, તો વ્યક્તિ ગળામાં, હૃદયની નજીકની જગ્યા, કાંડા અને આંગળીઓમાં રત્નો પહેરી શકે છે. હાથની દરેક આંગળી કોઈને કોઈ ગ્રહ સાથે સંબંધિત હોવાથી સામાન્ય રીતે આંગળીઓમાં રત્નો પહેરવામાં આવે છે. 

દરેક રત્ન અલગ અલગ સમયે તેની અસર દર્શાવે છે

જેમ જેમ વ્યક્તિ રત્ન ધારણ કરે છે, વ્યક્તિ રાહ જુએ છે કે તેની અસર ક્યારે દેખાવાનું શરૂ થશે. રત્ન શાસ્ત્ર અનુસાર દરેક રત્નનો પ્રભાવ દર્શાવવાનો સમય અલગ-અલગ હોય છે. તેમને પહેરવાના સમયની વાત કરીએ તો મોતી 3 દિવસમાં, રૂબી 30 દિવસમાં, કોરલ 21 દિવસ, નીલમણિ 7 દિવસ, પોખરાજ 15 દિવસ, નીલમ 2 દિવસ, હીરા 22 દિવસ, ગોમેદ 30 દિવસ, લસણ 30 દિવસમાં અસર દેખાવા લાગે છે. . ધ્યાનમાં રાખો કે સ્ત્રીઓએ ડાબા હાથમાં અને પુરુષોએ જમણા હાથમાં રત્ન પહેરવો જોઈએ.

Post a Comment

Previous Post Next Post