જન્મ પહેલા જ નક્કી થાય છે વ્યક્તિની ઉંમર, ધન સહિત આ 5 બાબતો, ગ્રંથોમાં હોય છે આખું રહસ્ય...

જન્મ પહેલા જ નક્કી થાય છે વ્યક્તિની ઉંમર, ધન સહિત આ 5 બાબતો, ગ્રંથોમાં હોય છે આખું રહસ્ય...

ગુપ્ત રહસ્યો સાથે જોડાયેલી ઘણી વાતો આપણા ગ્રંથોમાં કહેવામાં આવી છે, જેના વિશે બધા લોકો નથી જાણતા. આજે અમે તમને પંચતંત્રના હિતોપદેશમાં કહેવામાં આવેલી આવી જ એક ખાસ વાત જણાવી રહ્યા છીએ. પં. વિષ્ણુ શર્મા દ્વારા રચિત આ પુસ્તક અનુસાર, જ્યારે બાળક માતાના ગર્ભમાં હોય છે, ત્યારે તેના જીવન સાથે જોડાયેલી માત્ર 5 બાબતો ભગવાન નક્કી કરે છે.

હિતોપદેશના એક શ્લોકમાં લખ્યું છે, જે આ પાંચ બાબતોનો જવાબ આપવા માટે પૂરતું છે. આ શ્લોકમાં કેટલીક એવી બાબતો કહેવામાં આવી છે જે બાળક માતાના ગર્ભમાં હોય ત્યારે જ નિર્માતા દ્વારા નક્કી કરવામાં આવે છે. આજના સમયમાં આ વાત અજીબ લાગી શકે છે, પરંતુ આજે પણ હિન્દુ ધર્મમાં આ વાતો માનવામાં આવે છે. જાણો કઈ છે તે 5 વસ્તુઓ-

શ્લોક

आयु: कर्म च वित्तंच विद्या निधनमेव च।

पंचैतान्यपि सृज्यन्ते गर्भस्थस्यैव देहिन:।।

અર્થ- ઉંમર, કર્મ, ધન, શાસ્ત્રોનું જ્ઞાન અને મૃત્યુ, આ 5 બાબતો સર્જક ત્યારે જ નક્કી કરે છે જ્યારે જીવ માતાના ગર્ભમાં હોય.

ઉંમર:

પંચતંત્રના આ શ્લોક અનુસાર, જ્યારે બાળક તેની માતાના ગર્ભમાં હોય છે, ત્યારે તેની ઉંમર નિર્માતા દ્વારા નક્કી કરવામાં આવે છે. એટલે કે, જન્મ લેવાનું બાળક પૃથ્વી પર કેટલો સમય રહેશે, આ બધી બાબતો ભગવાન દ્વારા અગાઉથી નક્કી કરવામાં આવે છે.

કાર્ય:

ગર્ભમાં જન્મેલું બાળક જન્મ પછી તરુણાવસ્થામાં પ્રવેશે છે ત્યારે તે આજીવિકા માટે શું કામ કરશે, તે પણ તેના ગર્ભમાં આવતાં જ નક્કી થઈ જાય છે. તે બાળક વ્યવસાયમાં કારકિર્દી બનાવશે કે નોકરી કરશે, આ બધી બાબતો ભગવાન અગાઉથી નક્કી કરી લે છે.

ધન-સંપત્તિ:

માતાના ગર્ભમાં શ્વાસ લેવો, બાળક જન્મ્યા પછી કેટલી સંપત્તિ અને સંપત્તિ મેળવશે. તેને સંપત્તિનું સુખ મળશે કે નહીં. તે પોતે સંપત્તિ પ્રાપ્ત કરશે અથવા જ્યારે તેને આ વસ્તુઓ તેના પૂર્વજો પાસેથી મળશે. આ વાત પણ ભગવાને નક્કી કરી લીધી છે.

શિક્ષણ:

અભ્યાસમાં ગર્ભ કેટલો સ્માર્ટ હશે? તે કયા ક્ષેત્રમાં અભ્યાસ કરશે અને કેટલો અભ્યાસ કરશે? ભગવાન આ બધી બાબતો અગાઉથી નક્કી કરે છે.

મૃત્યુ :

મૃત્યુનો સમય અને રીત પણ ભગવાન દ્વારા અગાઉથી નક્કી કરવામાં આવે છે. આ વાત અન્ય ધાર્મિક ગ્રંથોમાં પણ લખેલી છે. પ્રખ્યાત નીતિશાસ્ત્રી ચાણક્યએ પણ તેમના પુસ્તકમાં આ પાંચ બાબતોનો ઉલ્લેખ કર્યો છે.

Post a Comment

Previous Post Next Post