સુરતના જાણીતા ઉદ્યોગકાર ગોવિંદભાઈ ધોળકિયાએ પોતાના ગામ દુધાળાને એવી ભેટ આપી કે, ગામ ભારતનું પહેલું એવું ગામ બનશે જ્યાં દરેક ઘરે..

સુરતના જાણીતા ઉદ્યોગકાર ગોવિંદભાઈ ધોળકિયાએ પોતાના ગામ દુધાળાને એવી ભેટ આપી કે, ગામ ભારતનું પહેલું એવું ગામ બનશે જ્યાં દરેક ઘરે..

અમરેલી ના દુધાળા ગામના વતની અને સુરતના જાણીતા ઉદ્યોગપતિ ગોવિંદભાઇ ધોળકીયા દ્રારા પોતાના વતન દુધાળા પ્રત્યેનો અનોખો પ્રેમ જોવા મળ્યો છે.વતન માટે ની અનોખી લાગણી વતનનું વ્હાલ ગોવિંદભાઇ ધોળકીયાનું ઉભરી આવ્યું છે.

સમાજમાં અનેક લોકો છે કે જે પોતાના દેશ માટે વતન માટે કંઈક યોગદાન આપતા હોય છે.પરંતુ અમરેલી જિલ્લાના લાઠી તાલુકાના દુધાળા ગામના વતની અને સુરતના જાણીતા ઉદ્યોગપતિ ગોવિંદભાઇ ધોળકીયાનો પોતાના વતન દુધાળા ગામ માટેનું વ્હાલ આજે જોવા મળી રહ્યું છે.પોતાના વતન માટે કંઈક કરવાની મનમાં ઈચ્છા ધરાવનાર ગોવિંદભાઇ ધોળકીયાએ આજે પોતાના વતનમાં રહેતા તમામ પરિવાર માટે પોતાના ખર્ચે સોલાર સિસ્ટમ આપવાની જાહેરાત કરી હતી.સમગ્ર ગામમાં દર મહિને 2 લાખ જેટલું વીજ બિલ આવતું હોય ત્યારે વર્ષે કરોડો રૂપિયા વતન ના લોકોના બચે તે માટે વતનનું વ્હાલ ધરાવતા સવજીભાઈ ધોળકીયાએ પોતાની ઈચ્છા ની વાત આજે કરી હતી.સમગ્ર ભારતનું દુધાળા ગામ પ્રથમ હશે કે જયાં આખું ગામ આવનારા દિવસોમાં સોલાર સિસ્ટમથી વીજળી નો ઉપયોગ કરશે.

વતન માટે કંઈક કરવાની ઈચ્છા ધરાવતા સવજીભાઈ ધોળકીયાએ પોતાના વતન દુધળાના લોકોને આ અનોખી ભેટ આપી છે.ગોવિંદભાઇના આ નિર્ણયથી પોતાનો પરિવાર તેમજ સમગ્ર દુધાળા ગામ ખુબજ ખુશ છે.તો બીજી જાહેરાત એ પણ કરી હતી કે સમગ્ર દુધાળા ગામના તમામ પરીવારના લોકોને રોકડા પૈસા પણ આપશે.(પરિવારમાં જેટલા લોકો હોય તેની ઉંમર ગુણયા 365 દિવસ)આમ દુધાળા ગામમા વસતા તમામ લોકો તેમજ દુધાળા ગામની જે દીકરીઓ બહાર છે તેમને આ ઉપરાંત દીકરીઓના જેટલા સંતાનો છે તેમને પણ રોકડા પૈસા આપવાની વાત પણ ગોવિંદભાઇ ધોળકીયાએ કરી હતી.આમ ગોવિંદભાઇ ધોળકીયાનો વતન માટેનો વ્હાલ જોવા મળ્યો છે.

ગોવિંદભાઇ ધોળકીયાનું થોડા સમય પહેલા લિવરનું ઓપરેશ કરાવેલું ત્યાર બાદ સ્વસ્થ થતા ગોવિંદભાઇ ધોળકીયાને પોતાના વતન માટે કંઈક કરવાની ઈચ્છા થઈ ત્યારે સમગ્ર પરિવારે અનેક વિચારો રજૂ કર્યા પરંતુ ગોવિંદભાઇ ને પોતાના વતન ના લોકોને કઈક અનોખી ભેટ આપવાની ઈચ્છા થઈ ને પોતાના વિચાર પરિવાર ને કરતા પરિવાર પણ સમગ્ર દુધાળા ગામને સોલાર સિસ્ટમથી વીજળી આપવાનું નક્કી કર્યું.આમ ગોવિંદભાઇ ધોળકીયાનો પોતાના વતન નો વ્હાલ જોવા મળ્યો છે.

Post a Comment

Previous Post Next Post